AFM: Informatieverstrekking rondom aflopende lijfrentes verbeterd

verzekeraars

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is zeer te spreken over de verbeterde informatieverstrekking van verzekeraars als het gaat om aflopende lijfrentes. Daar waar de AFM in 2013 nog oordeelde dat deze informatievoorziening aan de consument ondermaats was, blijken ‘de grote zes’ (Achmea, Aegon, a.s.r., Delta Lloyd Groep, Nationale Nederlanden en Reaal) hier de afgelopen jaren flink in te hebben geïnvesteerd. Met resultaat: de consument wordt nu beter en op objectievere wijze geïnformeerd over het soort product dat kan worden gekocht en wordt door de lijfrentepolisverstrekker tijdig op de hoogte gesteld van eventuele alternatieven bij het vrijkomen van de polis.

Wat is lijfrente eigenlijk?

Een lijfrente is een verzekerings- of bankspaarproduct waarbij de consument geld inlegt om later het pensioeninkomen mee aan te vullen. Als de lijfrente afloopt, spreekt men van een expirerende of aflopende lijfrente. De consument kan vervolgens met het vrijkomende lijfrentekapitaal bij een bank of verzekeraar een uitkering kopen of deze uitkering tijdelijk uitstellen. Uitstellen kan bijvoorbeeld fiscaal interessant zijn wanneer de AOW-leeftijd nog niet is bereikt. Het is dan ook financieel interessant om verschillende producten van meerdere aanbieders met elkaar te vergelijken. Daartoe dient de consument goed en tijdig geïnformeerd te worden om hier een weloverwogen keuze in te maken.

Ruimte voor verbetering

Ondanks deze positieve beoordeling van de AFM zien zij zeker ook nog ruimte voor verdere verbetering en spoort verzekeraars aan om de klant nog meer centraal te stellen in de informatieverstrekking en minder vanuit commercieel oogpunt alleen te handelen.

De AFM verwacht ook van de overige aanbieders van lijfrenteproducten dat zij hun informatieverstrekking verbeteren

Als advies geeft de AFM hierbij om meer brieven te versturen die zijn afgestemd op de persoonlijke situatie van de verzekerden en minder in algemene informatie aan een groep verzekeraars te voorzien. Door tijdige en transparante informatie te verstrekken, zal uiteindelijk het vertrouwen van de consument in de betreffende verzekeraar groeien, hetgeen de financiële gezondheid van het verzekeringsbedrijf uitsluitend ten goede zal komen. Uit eerder onderzoek van Avanade bleek dat verzekeraars op het gebied van klantcommunicatie nog flinke stappen konden maken. In onderstaande infographic is te zien op welke punten banken en verzekeraars zich konden verbeteren. Uit het recente onderzoek van AFM blijkt dus dat ze al goede stappen hebben gemaakt.

communicatie banken en verzekeraars